fbpx

O firmie

Opieramy się na wiedzy, doświadczeniu inżynierów i menadżerów oraz bazie lokalowej i sprzętowej naszego regionu.

Naszą misją jest poszukiwanie rozwiązań zarówno tych już opracowanych i nie wdrożonych, jak i zupełnie nowych, nie przelanych jeszcze na papier, opracowywanych przy użyciu najnowszych narzędzi i technologii.

Jesteśmy dynamiczną firmą z ideą intensywnego rozwoju w obszarze innowacyjnych rozwiązań z zakresu optoelektroniki i mechatroniki oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnego jej wykorzystania.

Naszą motywację do podjęcia ciężkiej pracy w obszarze zaawansowanych technologii stanowią:

  • dbałość o środowisko naturalne,
  • podniesienie komfortu życia,
  • optymalizacja kosztów przedsiębiorcom,
  • ciągły rozwój naszych kompetencji.

Informacje o spółce

OptoRS Sp. z o.o. 15-333 Białystok, ul. Elewatorska 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod numerem KRS 0000518677, o kapitale zakładowym: 30.000,00 złotych, kapitale wpłaconym: 30.000,00 złotych, NIP 542-323-95-73, REGON 200881052.